Όροι χρήσης

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Το www.cucumberonline.com είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης εμπορευμάτων μέσω του Διαδικτύου. Το ηλεκτρονικό κατάστημα λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cucumberonline.com υπό τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται κατωτέρω. Η CUCUMBER έχει θέσει ως πρωταρχικό σκοπό της την όσο το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του πελάτη. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ του πελάτη και της εταιρείας μας.
Για μας ο πελάτης θα πρέπει να είναι πάντα ενημερωμένος και διασφαλισμένος. Για τον λόγο αυτόν θεωρούμε υποχρέωση μας να ενημερώνουμε τους πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματός μας για τα παρακάτω θέματα:

Οροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος www.cucumberonline.com

Eισαγωγή                                                                       

 •          Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος CUCUMBER διέπεται απο τους παρόντες όρους και προυποθέσεις (εφεξής Οροι) τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η CUCUMBERθεωρεί ότι οι χρήστες πριν από την επίσκεψη στο www.cucumberonline.com έχουν λάβει γνώση των Ορων, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν και τους έχουν αποδεχτεί ανεπιφύλακτα. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος CUCUMBERσυνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Ορων και προυποθέσεων. Εαν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους και τις προυποθέσεις, τότε οφείλει να μην προβεί σε χρήση του www.cucumberonline.com.
 •          Η CUCUMBERδικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη.
 •          Τυχόν ακυρότητα κάποιων όρων του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση απο τη CUCUMBERτων εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά. Η CUCUMBERδεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης κλπ

 

 

OΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Με σκοπό την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, συλλέγονται από τους πελάτες μας τα απαιτούμενα στοιχεία για την ασφαλή και αποτελεσματική διενέργεια των συναλλαγών τους, έναντι των οποίων η CUCUMBERακολουθεί τους όρους του παρόντος τμήματος και τις αρχές προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήμερα. Η CUCUMBER κινούμενη πάντοτε εντός του νομικού πλαισίου - διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων μετά από ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών της παρούσας ιστοσελίδας.

Τι πληροφορίες συλλέγουμε και για ποιους σκοπούς


Όταν δίνετε μια παραγγελία, προκειμένου να συνδεθείτε με το ηλεκτρονικό κατάστημα και να λάβετε ταυτότητα χρήστη (password), ζητάμε από σας να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμό σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail), την διεύθυνση κατοικίας σας και το σταθερό σας τηλέφωνο. Η CUCUMBERσυλλέγει και χρησιμοποιεί τα ανωτέρω στοιχεία :

 •          για τις ανάγκες υποστήριξης και ολοκλήρωσης της συναλλαγής που επιθυμούν οι πελάτες να κάνουν με την Εταιρεία (π.χ. επιβεβαίωση της παραγγελίας κ.λ.π.).
 •          για σκοπούς εμπορικής επικοινωνίας/προώθησης πωλήσεων (ενημέρωση για νέα προϊόντα και υπηρεσίες της CUCUMBER, προσφορές, newsletter, κ.λ.π.)
 •          για την άντληση στατιστικών και μόνο καταστάσεων όσον αφορά τους πελάτες του ή / και τις αγορές τους στο www.cucumberonline.com.

Αποκάλυψη πληροφοριών σε τρίτους


H CUCUMBERμε κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, πωλεί, ανταλλάσσει, παραχωρεί, μισθώνει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέτει σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Μόνη εξαίρεση από την δέσμευση αυτή αποτελεί η περίπτωση που έχει μεσολαβήσει προηγούμενη ενημέρωση του πελάτη ή/και ο πελάτης έχει δώσει την συγκατάθεση του κατά την συλλογή των στοιχείων του, ή/και αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων απαιτείται από διάταξη νόμου ή/και είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της παραγγελίας του πελάτη. Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης έχει την δυνατότητα της ακώλυτης πρόσβασης στα δεδομένα του αυτά, καθώς και να ζητήσει τη διαγραφή των στοιχείων του. Επίσης δικαιούται να ασκήσει οποτεδήποτε όλα τα δικαιώματά του από τα άρθρα 11-13 του ν.2472/1997, όπως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση όμως τα στοιχεία του πελάτη διατηρούνται από την CUCUMBERμόνο για όσο χρόνο είναι εγγεγραμμένος χρήστης του cucumberonline.com ή/και για όσο χρόνο εκτελούνται οι συναλλαγές του μαζί μας και διαγράφονται αμέσως μόλις διαγραφεί ο πελάτης από χρήστης.

Έλεγχος προϋποθέσεων χρήσης των προσωπικών δεδομένων


Η Εταιρεία μας τηρεί αρχείο με τα ανωτέρω στοιχεία, για όσο χρονικό διάστημα είσαστε εγγεγραμμένο μέλος του www.cucumberonline.com. Οι χρήστες του www.cucumberonline.com έχουν το δικαίωμα της πρόσβασης στα προσωπικά τους στοιχεία (άρθρο 12 Ν. 2472/1997), καθώς και το δικαίωμα να ζητήσουν την αλλαγή ή και την διαγραφή ακόμα των προσωπικών τους στοιχείων και δύνανται εν γένει να προβάλλουν οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν (άρθρο 13 Ν.2472/1997).

Διαδικασία Αγοράς


Σκοπός μας είναι η εξυπηρέτησή σας μέσα από μια απλή, γρήγορη, ασφαλή και ευχάριστη διαδικασία συναλλαγής:
Κάνετε κλικ στο σχετικό εικονίδιο - button, προκειμένου να αγοράσετε το είδος που σας ενδιαφέρει και να το προσθέσετε στην παραγγελία σας, το οποίο είναι ενιαίο για όποια αγορά και αν πραγματοποιήσετε κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψής σας.

Χρόνος παράδοσης της παραγγελίας

ΕΛΛΑΔΑ
Η εκτέλεση της παραγγελία σας στο σύνολό της και η παράδοση των εμπορευμάτων θα διενεργηθεί εντός 2 με 3 εργάσιμων ημερών για τις περιοχές της Αττικής αλλά και για την υπόλοιπη Ελλάδα από την από μέρους μας λήψη της παραγγελίας σας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας των εμπορευμάτων.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Για το εξωτερικό η εκτέλεση της παραγγελία σας στο σύνολό της και η παράδοση των εμπορευμάτων θα διενεργηθεί εντός 5 εργασίμων ημερών από την από μέρους μας λήψη της παραγγελίας σας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας των εμπορευμάτων.

Διαθεσιμότητα εμπορευμάτων 


Αν κάποια από τα εμπορεύματα που παραγγείλατε δεν είναι διαθέσιμα, τότε θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω e-mail ή/και τηλεφώνου, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την τοποθέτηση της παραγγελίας, ώστε να ενημερώσουμε για τον πιθανό χρόνο παράδοσής τους. Στην περίπτωση αυτή, έχετε τη δυνατότητα, εφόσον κρίνετε ότι το χρονικό αυτό διάστημα δεν σας ικανοποιεί, να ζητήσετε την ανάκληση παραγγελίας των εν λόγω εμπορευμάτων. Η τυχόν λοιπή παραγγελία σας μπορεί να εκτελείται κανονικά.

 1. cucumberonline.com
  To www.cucumberonline.com δεν ευθύνεται έναντι των πελατών/χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την μη εκτέλεση της παραγγελίας τους. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Τέλος, τo www.cucumberonline.com ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.

Επιστροφή Χρημάτων / Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Εάν για οποιοδήποτε άλλο λόγο επιθυμείτε να επιστρέψετε το προϊόν που αγοράσατε και δε σας ενδιαφέρει η αντικατάστασή του με κάποιο άλλο, θα πρέπει να καταχωρήσετε ένα Αίτημα Επιστροφής στην Φόρμα Επικοινωνίας εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής και να πραγματοποιήσετε την αποστολή του προϊόντος εντός 7 ημερών από την έγκριση του Αιτήματος. Αφού πραγματοποιηθεί η επιστροφή και διαπιστωθεί πως το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί και βρίσκεται σε άριστη κατάσταση (τόσο το ίδιο το προϊόν, όσο και η συσκευασία του), θα σας γίνει επιστροφή χρημάτων του συνολικού ποσού που πληρώσατε (συμπεριλαμβανομένων των μεταφορικών εξόδων, αν υπάρχουν). Εάν η πληρωμή έχει γίνει με τη μέθοδος της αντικαταβολής, η επιστροφή χρημάτων θα γίνει μέσω εμβάσματος σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε.

Στις περιπτώσεις επιστροφής χρημάτων επιβαρύνεστε μόνο με το κόστος επιστροφής του προϊόντος, καθώς η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να γίνει με δικά σας έξοδα. Αν επιλέξετε να επιστρέψετε το προϊόν με τη CourierCenter και χρέωση παραλήπτη, θα σας αφαιρεθούν από το ποσό της επιστροφής χρημάτων €2,50 ανά προϊόν για την κάλυψη του κόστους μεταφοράς

Ακύρωση παραγγελίαςΑκύρωση της παραγγελίας σας μπορεί να γίνει στις παρακάτω περιπτώσεις:

 •          Μετά την ολοκλήρωση και την καταχώρηση της παραγγελίας σας. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο θελήσετε να ακυρώσετε την παραγγελία σας μετά την καταχώρησή της στο κατάστημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας μας.

Τρόποι Αποστολής

Έξοδα αποστολής

Για παραγγελίες από Αλβανία, Βουλγαρία, Γερμανία και Κύπρο το ποσό αυτών θα εξοφλείται σε τραπεζικό λογαριασμό, που θα σας δοθεί μετά από επικοινωνία με την εταιρεία μας, μαζί με τα έξοδα αποστολής. Οι παραγγελίες θα στέλνονται με courier.

Για αποστολές στο εσωτερικό, τα έξοδα αποστολής είναι 3.00 ευρώ για Αττική και 5.00 ευρώ για επαρχία Εκτός εάν το προϊόν υπόκειται σε περίοδο με δωρεάν μεταφορικά. Η παράδοση γίνεται με CourierCenter.

Μπορείτε να δείτε την εξέλιξη της παραγγελίας σας στο site της εταιρείας courier ή στην εφαρμογή που υπάρχει στο sitewww.cucumberonline.com με την οποία έχει γίνει η αποστολή και να μάθετε πότε αυτή θα φτάσει στη διεύθυνση παράδοσης που εισηγάγατε.

Κατά αποστολή της παραγγελίας, θα λάβετε στο email σας τον αριθμό αποστολής, καθώς και τα στοιχεία της εταιρείας courier με την οποία έγινε η αποστολή.

Για κάθε παραγγελία άνω των 100 ευρώ, σας κάνουμε δώρο τα έξοδα αποστολής*.

 * Η προσφορά των δωρεάν εξόδων αποστολής δεν ισχύει για αποστολές στο εξωτερικό.

ΕΛΛΑΔΑ

Η εκτέλεση της παραγγελίας σας στο σύνολό της και η παράδοση των εμπορευμάτων θα διενεργηθεί εντός δύο (2 )με τριών (3) εργάσιμων ημερών για τις περιοχές της Αττικής, αλλά και για την υπόλοιπη Ελλάδα, από την από μέρους μας λήψη της παραγγελίας σας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας των εμπορευμάτων.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Για το εξωτερικό η εκτέλεση της παραγγελίας σας στο σύνολό της και η παράδοση των εμπορευμάτων θα διενεργηθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την από μέρους μας λήψη της παραγγελίας σας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας των εμπορευμάτων

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή με Αντικαταβολή μέσω CourierCenter:


Η παραγγελία έρχεται στο χώρο σας μέσω CourierCenter και η πληρωμή της γίνεται με αντικαταβολή. Στο συνολικό ποσό της παραγγελίας προστίθενται και τα έξοδα αποστολής.

Πληρωμή μέσω Πιστωτικής Κάρτας:


Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.cucumberonline.com δέχεται πληρωμές με Πιστωτικές, Χρεωστικές και Προπληρωμένες Κάρτες Visa/Mastercard της ALPHA BANK, Maestro και American Express
Oι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα γίνονται μέσω Τράπεζας και προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας (SSL-128 bit και ψηφιακή πιστοποίηση από τη Verisign, Inc.) τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών.

Aνωτέρα βία


Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες) αδυνατούμε να παραδώσουμε τα εμπορεύματα εντός του προκαθορισμένου χρόνου (όπως ορίζεται στην παράγραφο «Χρόνος Παράδοσης της παραγγελίας»), θα επικοινωνήσουμε το ταχύτερο δυνατό μαζί σας, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπ' αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

Πολιτική τιμών


Οι αναγραφόμενες τιμές των εμπορευμάτων είναι οι τελικές (συμπεριλαμβάνεται δηλαδή ο ΦΠΑ 23% σε €). Το www.cucumberonline.com διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη.
Οι πελάτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης υπόκεινται σε τυχόν έξτρα χρεώσεις που δύνανται να προκύψουν από διαφορές στην ισοτιμία, εκτελωνισμούς, εισαγωγικούς δασμούς, περιορισμούς των προϊόντων και άλλες τοπικές απαιτήσεις για τις οποίες η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη.

Όροι της σύμβασης


Η CUCUMBERδιατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τoυς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε αλλαγή.

Απορίες-Ερωτήσεις-Επικοινωνία 
Μη διστάσετε να απευθυνθείτε σε εμάς για οποιαδήποτε ερώτηση/θέμα και εμείς ευχαρίστως θα σας εξυπηρετήσουμε. Η επικοινωνία μπορεί να γίνει με τους πιο κάτω τρόπους:

1. Μέσω E-mail στη διεύθυνση: info@cucumberonline.com

2. Τηλεφωνικά στο +30 21300 48198 (ώρες 09.00-15.00 εκτός Σαβ/κου)

 


Επικοινωνήστε μαζί μας

 • Cucumber
 • Κουντουριώτου 161,
  18535, Πειραιάς
 • Τηλ: +30 2130 434733
 • E-mail: info@cucumberonline.com
Το κατάστημα μας χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την εμπειρία σας κατά την περιήγηση σας.
Εάν συνεχίσετε την περιήγηση στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.